Album tác giả với quê hương

Nhà thờ họ Vũ (xây dựng năm 1934) Tại xã Trọng Quan - Đông Hưng - Thái Bình, nơi tác giả sinh ra và lớn lên
 Lễ tế tổ đầu xuân họ Vũ hàng năm (17 tháng Giêng), tại xã Trọng Quan - Đông Hưng - Thái Bình

Anh chị em chúng tôi trước Nhà thờ họ Vũ Duy (26-02-1994)
Quần bò, áo ấm, giầy Nga
Bờ tre, đường đất, cây đa ngày nào
Tác giả phát phần thưởng cho những gia đình có con đỗ đại học

 Tác giả cùng các cháu xây ao nhà thờ riêng


Tác giả với Đảng ủy, UBND Xã Trọng Quan - Đông Hưng - Thái Bình bàn việc phát triển giáo dục và khuyến học tại quê hương
Gặp mặt các Đại biểu, các tập thể, các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của Huyện Đông Hưng - Thái Bình

GS.TSKH Vũ Quang Côn cùng các bạn đồng hương Thái Bình