Bỏ quên

Ngày nào em đến với anh
Trăng không lặn, gió luôn thành chiêm bao
Ta bay lên tận tầng cao
Mây buồn cũng phải xôn xao với mình
Thế rồi hai đứa vô tình
Bỏ quên những vị ngọt lành sau ta
Trời dông, gió giật, đường xa
Mỏi chân mới thấy đời là mênh mang
Ngẫm mình trong cõi thế gian
Nhìn sang nhau... chợt nắng đang quái chiều

Thời gian còn được bao nhiêu
Cho ta làm nốt những điều bỏ quên.
            1996