Chiều phố cổ
Em đi chiều nghiêng nghiêng phố
Lộc xuân xòe biếc ngơ ngơ
Hạt nắng lăn từ thủa cũ
Mái chùa nặng trĩu ngày xưa

Tóc buồn rung rinh vồi vội
Áo hồng hé mở hương thơm
Vừa chợt bay qua cửa sổ
Chạm vào ai ngỡ nụ hôn

Hà nội chiều xuân phố cổ
Nốt đàn rơi thoáng đâu đây
Hồn cha tìm trong ngọn gió
Nâng bóng ngàn năm trên tay.

Hà Nội, 2004