Hoa tím

Em ngắt trao anh một chùm hoa tím
Hoa quanh em ngào ngạt tình Nga
Ơi Tử đinh hương làm anh xao xuyến
Bỗng nhớ chiều hoa tím cánh rừng xa.

Leningrad, 1971