Hoạt động khoa học trong và ngoài nước

GS.TSKH  Vũ Quang Côn UV Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

GS.TSKH  Vũ Quang Côn và Hội đồng DSVHQG


GS.TSKH  Vũ Quang Côn Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Ngành Sinh học


GS.TSKH  Vũ Quang Côn báo cáo với Phó Thủ tưởng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ứng dụng phương pháp sinh học trong phòng chống tổng hợp côn trùng hại ở Việt Nam (1980)

GS.TSKH  Vũ Quang Côn và GS.TSKH Nguyễn Văn Hiệu nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm KHCN Việt Nam

GS.TSKH  Vũ Quang Côn và GS.TSKH Đặng Vũ Minh nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm KHCN Việt Nam

GS.TSKH  Vũ Quang Côn báo cáo tại Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần thứ 5
Thường vụ BCH Hội Côn trùng học Việt Nam
Một số nhà Côn trùng học Việt Nam dự Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần thứ VI
GS.TSKH  Vũ Quang Côn ký hợp tác với Giám đốc vườn thực vật Missouri - Mỹ

GS.TSKH  Vũ Quang Côn Cùng các nhà khoa học Việt Nam tại Pháp

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật nơi GS.TSKH  Vũ Quang Côn làm việc

GS.TSKH  Vũ Quang Côn với các bạn đồng hương Thái Bình

GS.TSKH  Vũ Quang Côn chỉ đạo xây dựng Trạm đa dạng sinh học Mê Linh - Vĩnh Phúc năm 1990

GS.TSKH  Vũ Quang Côn bên bờ sông Seine - Pháp năm 2001

GS.TSKH  Vũ Quang Côn Báo cáo khoa học tại hội nghị Aseanet - Malaysia


Tác giả làm việc trong phòng thí nghiệm

GS.TSKH  Vũ Quang Côn Dự Hội nghị của Hội đồng Bảo tồn tự nhiên và đa dạng sinh học của Asean tại Myanmar

 Tập thể chúc mừng tác giả được phong Giáo sư năm 1996
GS.TSKH Nguyễn Thị Lê chúc mừng GS.TSKH Vũ Quang Côn
 
GS.TSKH  Vũ Quang Côn chủ trì cuộc họp tại Viện sinh thái tài nguyên sinh vật
GS.TSKH Vũ Quang Công, GS Nguyễn Bá và GS.TSKH E.S.Sugonyaev trao đổi về khoa học sự sống
GS.TSKH Vũ Quang Côn và GS.TSKH E.S.Sugonyaev trao đổi về Động vật trí Việt Nam tại văn phòng Động vật chí, thực vật chí - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Đoàn điều tra đa dạng sinh học tại tỉnh Cà Mau