Di chỉ Hoàng thành

Sống trên người đó người ơi
Ta vô tư quá để rồi ngẩn ngơ
Giờ người mới tỏ nét xưa
Một nghìn năm gặp bất ngờ hôm nay
Mênh mang di chỉ vơi đầy
Bao đời xếp lại lớp dầy lớp sâu
Vật còn đây, hồn ở đâu
Bâng khuâng trang sử đọng màu nhớ thương
Nét hoa văn bao năm trường
Nâng niu giữ lấy tìm đường bước đi
Ở đâu nền móng cung xưa
Ở đâu hoàng đế say sưa giấc lành
Đâu nơi phán việc triều đình
Đâu việc học, đâu việc binh bộn bề.
Ngậm ngùi đây Lý Trần Lê ...
Mắt rưng rưng lệ lòng se sắt lòng.
                              

Hà Nội, 10 - 2003