Lời than của báo mẹ

Khi ra đi mẹ dẫn các con ẩn vào hốc đá
Sư tử điên cuồng bạo chúa vẫn rình qua
Mẹ đi kiếm con chồn con thỏ
Cho các con được một bữa no

Lũ báo nhỏ ngây thơ khờ dại
Chạy đùa vui trên bãi cỏ hoa
Sư tử gầm rung trời đất
Xé báo con nhai nghiến ngấu chiều tà

Chúa sơn lâm xù bờm no nê kiêu hãnh
Báo mẹ về ngơ ngác lệ tràn
Con đâu rồi, chỉ còn đây vũng máu
Và còn đây chỉ bóng mẹ lồng quanh

Ôi tàn bạo đắng cay tủi hận
Bởi phận mình là chúa nhỏ mà thôi
Dưới tay ta cũng bao loài đã chết
Tội chồng lên gánh nặng suốt đời

Là bạo chúa nên lừa mồi rất khéo
Giỏi ăn tàn phá hoại các sinh linh
Báo đâu biết một điều đơn giản
Kẻ săn mồi cũng là vật hi sinh!