Nhớ tuổi thơ bên mẹ
Ta đứng đây khóc nhớ một thời
Đã xa rồi năm tháng tuổi thơ ơi
Những ngày hè cỏ cây bùn đất
Gió mơn man thả diều da lem luốc
Bài toán nào sân đất giải cùng nhau ...

Mẹ đứng tận đầu làng chờ con
Nhóm lửa canh ba nắm cơm cho con đi học
Điểm ít thầy cho, mẹ buồn con khóc
Mẹ mỉm cười khi con được bằng khen

Mẹ đã cho con bao lời dịu êm
Đọng vào tim con mãi còn thao thức
Ngày giáp hạt mẹ lo vàng mắt
Áo vá một đời, trăng lẻ long đong
Kéo cả con thuyền chở nặng cháu con
Giờ mẹ đã đi xa trên giải Ngân hà cao tít
Cao xanh kia mẹ lấp lánh một vì sao
Con ngẩng mặt lên trời cầu mẹ nơi nao!

Trở lại đi, trở lại đi, đâu rồi ngày ấy
Xưa lắm rồi gọi chi lòng thức dậy
Sao cứ buồn hoài niệm tháng năm qua
Ta khóc nhiều nước mắt đọng quanh mi
Chát mặn từ hồi thơ nhỏ ấy
Tuổi xế chiều vẫn thấy lòng khóc mãi
Chở ta về, vô vọng tuổi thơ ơi!