Nhớ

Đi giữa mùa vàng quê xanh gợi nhớ
Mái tóc đen buông trên vai nhỏ
Mắt nâu tròn sâu thẳm niềm thương
Gió chiều qua vườn táo chở đầy hương
Những tia nắng đầu thu khan khát
Uống ngụm nước trong bên bờ Ban-tích
Anh nhớ một mạch đời vô tận
Con suối quê dịu hiền trong mắt
Anh uống nhiều vẫn khát đó em.
Ban Tích - 1973