Đông về xứ bắc

Mây trời không thấy bay
Mặt trời đâu nhơ nhớ
Gió lạnh vàng bụi lá
Cây trắng dần xương ra.

Tắt rồi tiếng chim ca
Người với chân vội vã
Con bồ câu tìm tổ
Rung rúc trên mái nhàNhạc bên trời bay xa
Cửa sổ gần khép lại
Sự sống như ngừng tại
Trên đầu tuyết rắc hoa.


Leningrad, 10/1971