Tiếng sếuTiếng sếu đâu chơi vơi
Gọi ai giữa mênh mông trời đất
Tiếng kêu vang dần lên phía bắc
Nhắc nhau chớ có lạc đàn

Tiếng sếu xa ngàn
Đêm khuya mờ ảo
Tiếng gọi của đầu đàn
Rủ nhau về quê cũ
Giã biệt phương nam lam lũ
Một cuộc đời cánh sếu lang thang

Đi về có nhau
Nếp sống muôn đời vẫn thế
Tiếng gọi trong muôn vàn vất vả
Tiếng sếu buồn, cô đơn

Mùa đông bắt con tôm nam
Mùa hè nhặt con tép bắc
Đi xa nửa vòng trái đất
Vẫn trở về nơi mẹ sinh ra.