Tối quêTrời viên mãn, mây lang thang
Góc sân dập dờn hoa tím
Mặt đất ủ thơm gió chín
Trăng lên rạng rỡ chân trời

Đồng hoang se sắt lòng ai
Bếp đêm leo heo khói trắng
Cỏ khô bập bùng hoa nắng
Mẹ già khom lạnh liêu xiêu

Bữa cơm tối về thong thả
Chuyện ngày chất lại một đêm
Con cháu kẻ vui người vội
Hạt cơm lấp lánh đầy trăng.