Về quê
Trăng non dõi bóng hoàng hôn
Đồng quê nhuộm đỏ sắc hồn thinh không
Chân gầy bước giữa mênh mông
Rưng rưng men cỏ dậy trong tim mình.